Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Velkommen til Juristfirmaet Amentas hjemmesider

Amenta tilbyr juridisk bistand over et bredt spekter av fagområder, rådgiving og konflikthåndtering.

Våre tjenester har et praktisk, løsningsorientert fokus der personlig oppfølging, den enkelte kundes behov og kostnadsmessige løsninger er det sentrale.

Amenta driver rettshjelp etter domstolsloven med tillatelse av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet. Forskjellen mellom en rettshjelper og en advokat er hovedsaklig at rettshjelperen ikke møter i retten med unntak av forliksrådet.

Juristfirmaet Amenta er sentralt beliggende i Oslo sentrum.

© Juristfirmaet Amenta