Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Om Amenta

Amenta er et firma bestående av Haakon Hagemann Blystad. Firmaet har vært i virksomhet siden april 2005.

  • Jurist fra Universitet i Oslo, cum laude
  • Akademisk spesialisering: Selskapsrett og internasjonale menneskerettigheter på engelsk
  • Vinner av prosedyrekonkurransen ved Universitetet i Oslo 1994
  • Andre akademia: Utdannelse innen språkfag
  • Drevet egne firma siden han avsluttet studiene, bl.a innenfor bygg og anlegg
© Juristfirmaet Amenta