Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Generelt

Jevnt over er det en stor fordel å søke juridisk bistand ved rettslige problemer. Det er spesielt merkbart i konfliktsituasjoner der man lett kan bli oppfattet som den svake part, f.eks om man har kjøpt en mangelfull vare fra et stort firma eller ligger i konflikt med utleier av leiligheten man bor i.

Når man først er kommet opp i en tvist vil man ved å ha skikkelig representasjon oppnå at mulig forskjell i fagkunnskap og erfaring blir opphevet, og det er mye lettere å bli tatt seriøst enn når man skal representere seg selv. Ordtaket ”den som er sin egen advokat har en idiot til klient” ble neppe funnet på av en person som aldri har vært i en rettslig konfliktsituasjon.

Det er også lettere å komme i posisjon for et gunstig forlik ved å benytte seg av en representant, særlig når konfliktnivået er høyt; det er enklere å beholde sakligheten samtidig som at muligheten for at saken blir brakt inn for domstolene vil fortone seg nokså sannsynlig for motparten.

Avgjørelsen om man skal søke juridisk bistand blir en avveining mellom det som er å oppnå (hvor mye er det verdt det man tvister om) og kostnadene ved den juridiske bistanden. I tillegg kommer den ikke pengemessige verdien av å yte det man plikter og motta det man har rett på.

Kostnadene er avhengig av hvor mye bistand man trenger. Det er verdt å legge merke til at nødvendig bistand for å få saken løst på en akseptabel måte noen ganger begrenser seg til ett enkelt brev og at man kan avtale en fast pris på den bistanden man ønsker.
© Juristfirmaet Amenta