Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Priser

Juristfirmaet Amenta tilbyr juridisk bistand til kroner 875 per time inkludert moms.

I saker der tidsbruken kan anslås på forhånd, vil det kunne tilbys en fast pris for oppdraget.

Juristfirmaet Amenta har faste priser når du trenger en møtefullmektig eller medhjelper til forliksråd.

I enkelte tilfelle vil Amenta bistå etter prinsippet no cure no pay. Dette betyr at dersom sakens utfall ikke er tilfredsstillende, vil det heller ikke være noe å betale. Denne avtalen dekker ikke omkostninger man er nødt til å betale motparten, ei heller andre saksomkostninger som f.eks gebyrer til det offentlige.

Det ytes også fritt rettsråd etter lov av 13. juni 1980, dvs. at staten dekker den bistand Amenta gir. For å falle inn under denne ordningen må man ha bruttoinntekt og formue under visse beløp samt ikke ha mulighet til få dekket omkostningene på annen måte, f.eks via innboforsikring.
© Juristfirmaet Amenta