Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Avtaler

Kun eremitter unngår jevnt over å inngå avtaler, alle vi andre inngår et stort antall avtaler. I utgangspunket kan man inngå avtaler om det man vil med det innhold man ønsker, men det er selvsagt endel begrensninger.

Avtalelovens system er at avtaler inngås ved at den ene part gir et tilbud som den andre part så aksepterer, men det er også mange andre måter å inngå avtaler på. Når avtalen først er inngått og det blir problemer med f.eks leveringen av varen, vil dette komme inn under andre navn og fagfelter, f.eks kjøpsrett.

Når man gjør avtaler som regulerer større beløp eller andre verdier man setter høyt, er det viktig at dette blir gjort skikkelig og det kan derfor lønne seg å leie inn bistand. Særlig kan det være gunstig å sette opp en skriftlig avtale. Man får da en skikkelig gjennomgang av hva man forplikter seg til og hva man erverver rettigheter til. Skriftlighet forhindrer således mange misforståelser og fremtidige konflikter fordi uklare områder ofte vil være avklart.

Juristfirmaet Amenta bistår i alle faser av avtaleinngåelse som f.eks forhandlinger om ytelsene, utarbeiding av skriftlig kontrakt og endring av eksisterende avtaler.
© Juristfirmaet Amenta