Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Pengekrav

Pengekrav kan oppstå på forskjellige måter, men når det først er oppstått har det liten betydning hva som er grunnlaget for det. Reglene om pengekrav er forskjelligartede, f.eks inkasso, morarenter og regler om gjeldsbrev.

Krav som ikke er omtvistede (skyldner har ikke protestert på kravet) vil ofte bli krevet inn av inkassofirmaer etter inkassoloven.

Krav som er omtvistede kreves også tidvis inn av inkassoselskaper, men det er i slike tilfelle ikke lov å legge på inkassogebyrer. Kravene skal ikke da gå igjennom inkassoprosessen men må tas inn for retten (forliksrådet).

Om man har et pengekrav på noen går det et praktisk skille ved om skyldner ikke har penger til å betale med eller om skyldner bare ikke ønsker å betale.

I begge tilfeller løper imildertid foreldelsesfristen og det er nødvendig å foreta seg noe. Foreldelse avbrytes enten ved at skyldner erkjenner eller ved at man sender inn forliksklage. Normalt er fristen tre år, men det er flere unntak. Fristen kan løpe fra forskjellige tidspunkt, f.eks når kreditor tidligst kunne kreve oppfyllelse eller fra det tidspunkt mislighold inntrer.

I tilfeller der skyldner ikke kan betale kan man f.eks gå til utlegg om det er noe å hente, eller man kan få skyldner til å undertegne et gjeldsbrev eller erkjenne på annen måte (som vil gi lenger foreldelsesfrist). Slik kan man vente på at skyldner får penger til å betale med. Mange skyldnere er i stand til å betale litt etterhvert, og det kan da utarbeides en avdragsordning. Skyldner kan også slås konkurs.

Når skyldner ikke ønsker å betale er det gunstigste ofte å ta skyldner inn for retten, behandlingen i forliksrådet er billig og ofte effektiv.

Juristfirmaet Amenta bistår i alle faser av innkreving og sikring av pengekrav.
© Juristfirmaet Amenta