Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Skifte

“Skifte” er et begrep som brukes om forskjellige rettslige oppgjørsmåter. Klart viktigst er de skifte som gjøres arverettslig og familierettslig.

Skifte i arv vil stort sett være at arvingene deler boet (verdiene og gjenstandene) etter avdøde mellom seg (selv om det også kan dreie seg om et insolvent dødsbo der behandlingen vil ha mer preg av regler fra konkursretten).

Skifte i familieretten vil typisk være at de tidligere ektefeller deler boet mellom seg. I visse tilfelle er det egentlig ikke snakk om noe skifte f.eks når begge to har fullstendig særeie.

Både skifte etter arveretten og familieretten kan gjøres privat eller i retten. Et skifte er et nullsumspill, verdiene er gitt det er bare fordelingen som gjenstår. Man bør således forsøke å unngå skifte i retten.

Et vanlig problem når man skal skifte er at partene er dårlig orientert om sine rettigheter og plikter og dermed har vanskelig for å se hva en god minnelig ordning kan bestå av. Juristfirmaet Amenta tilbyr bistand i form av rådgivning og forslag til løsninger i denne delen av skiftet.

Amenta bistår også som megler mellom partene hvor begge parter sammen mottar rådgivning rundt rettsreglene og forslag til løsninger. Siden begge parter her har et klientforhold til Juristfirmaet Amenta, vil ikke Amenta bistå noen av partene dersom situasjonen senere skulle bli en tvistesak.
© Juristfirmaet Amenta