Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Kjøpsrett

Kjøp og salg av varer, tjenester og eiendom etc reguleres av flere lover, bl.a kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og avhendingslova.

Felles for alle er at de først og fremst regulerer hva som skjer i kontraktsforholdet etter at avtalen er inngått, typisk mislighold altså.

Når varen eller tjenesten ble betalt ved levering eller før misligholdet ble oppdaget, sitter selger med den beste strategiske posisjonen. Når selger ikke er enig i kjøpers fremstilling må kjøper foreta seg noe for å få krevd inn sitt utestående, f.eks ta saken til en klageinstans eller inn for domstolene. Dette kan være byrdefullt.

Enda verre er det hvis man har betalt på forhånd og f.eks ikke engang har mottatt den mangelfulle varen. Selger kan jo f.eks ha gått konkurs og man kan bli sittende med en helt ubetydelig dividende i selgers konkursbo. Har selger økonomiske problemer og man må betale på forhånd, bør man som forbruker betale med kredittkort slik at man kan fremme sine innsigelser mot kortutsteder. Best posisjon vil kjøper ha når misligholdet blir oppdaget før pengene er betalt, da kan man holde tilbake det som er nødvendig for å dekke sitt krav.

Ved kjøp og salg av tjenester og varer som har betydelig verdi for en, bør man søke bistand både ved inngåelse av avtalen samt ved etterfølgende mislighold. Juristfirmaet Amenta tilbyr rådgiving i forbindelse med forberedelser før avtale inngås og etter at en tvistesituasjon er oppstått.
© Juristfirmaet Amenta