Kontaktinfo

Tlf: 232 70 280

Faks: 232 70 280

E-post:

Haakon@lovkyndig.no

Adresse:
Juristfirmaet Amenta
Cort Adelersgate 27B
0254 Oslo

Forbrukerrett

Som forbruker har man ofte forbedrerede rettigheter, det tas mer hensyn til at man er den (antatt) svake parten i forholdet selv om det ikke alltid er tilfellet. En forbruker er i forbrukerkjøpslovens ord:
”...en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet”
Kjøper man inn varer til sitt enkeltmannsforetak er man altså ingen forbruker hva gjelder forbrukerrettigheter.

Forbrukerrettighetene går på tvers av avtalefriheten i norsk rett, og kan være meget omfattende.

Selv om det er avtalt en annen løsning enn den loven forskriver for f.eks forbrukerkjøp, skal ikke avtalen bli lagt til grunn på dette punkt. Reglene som gir forbrukerrettigheter er nesten alltid ufravikelige og altså ikke mulig å avtale seg bort fra. Som forbruker kan man bl.a. søke hjelp hos Forbrukerrådet hvilket tidvis kan være en billig og grei løsning.
© Juristfirmaet Amenta